Ba Bao Qi Zhu - Li Jian Ba Quan Zhuan [Model ES-1067]

Nintendo Famicom cart. published by Waixing Computer & Technology

Listed and emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): babaoqiz

DESCRIPTION

八宝奇珠 里见八犬传 © 199? Waixing.

(Ba Bao Qi Zhu - Li Jian Ba Quan Zhuan)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1067]

SOURCES
Game's ROM.