AV Dragon Mahjong [Model HKI-04]

The Nintendo Famicom Cart. by Hacker International

AV Dragon Mahjong [Model HKI-04] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): avdrgnmj

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

AV Dragon Mahjong © 1991 Hacker International

TECHNICAL INFORMATION

[Model HKI-04]

SOURCES
Game's ROM.