Atama no Taisou No. 1 [Model 80B-125G]

Sharp MZ-80B cass. published by Dempa Shinbunsha

Not listed in MAME yet.

DESCRIPTION

Atama no Taisou No. 1 © 198? Dempa Shinbunsha.

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: 80B-125G