Asahi Shinbun Rensai - Katou Hifumi Kudan Shougi - Shingiryuu [Model SHVC-A23J-JPN]

A 23-year-old Nintendo Super Famicom Cart. by Varie

Asahi Shinbun Rensai - Katou Hifumi Kudan Shougi - Shingiryuu [Model SHVC-A23J-JPN] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): asahishi

DESCRIPTION

Asahi Shinbun Rensai - Katou Hifumi Kudan Shougi - Shingiryuu © 1995 Varie

TECHNICAL INFORMATION

[Model SHVC-A23J-JPN]

SOURCES
Game's ROM.