Tobal 2 [Model SLPM-86033]

The Sony PlayStation Game by Square Co., Ltd.

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[CONSOLE] Sony PlayStation Game

Tobal 2 © 1997 Square Co., Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SLPM-86033

TRIVIA

Released on April 25, 1997 in Japan.

STAFF

Character Design: Akira Toriyama
Supervisor: Hironobu Sakaguchi
Producer: Shinji Hashimoto

Dream Factory Staff
Director: Seiichi Ishii
Game Design: Seiichi Ishii, Toru Ikebuchi
Main Programmer: Toru Ikebuchi
Motion System Program: Shin Kimura
Motion Designer: Hitoshi Matsuda, Hanae Karasawa, Makoto Morishita
Model Design: Tomohiro Ishii
Motion Manager: Katsunori Itai
Model System Program: Takeshi Suzuki
Game Effect Program: Taketoshi Nishimori
Stage Design: Hiroko Ohnishi, Yasuko Suzuki
Ancient Figure Design: Kenichi Isozaki
Music: Takayuki Nakamura
Sound Effect: Takayuki Nakamura
Field Design: Mio Kokami, Tomoko Iemura
Development Support Engineer: Satoshi Kumamoto
Public & Promote: Yasuo Wada
other staff: Tadashi Soeda, Yoshiko Higobashi, Satoru Uchida, Motoko Hieda, Kazuhiko Takahashi, Takayoshi Hirono, Yuri Suzuki, Yasuhide Hino, Hiromitsu Goto, Makoto Watanabe, Shoko Kino, Eitaro Suzuki, Takashi Aoyagi
Opening Director: Koshi Horibe

Ending Staff
Produce: Hideaki Noguchi
CGI Lead Animater: Makoto Sugawara, Jong Bo Kim, David Bawel, Laurent Lavugne
Art Director: Jonathan Richter, Y. Shiba
CGI Animater: Makito Sudou, Yintsai Huang, Yung Sheng Jong, Mari Yamamoto
CGI Midle Animater: Richard Liukis, Mun Lee, Kaori Nagasaki
Special Thanks To: Jun Watanabe, Koichi Noguchi
Line Producer: Tomohiro Koh
Production Manager: Toshi Mizoguchi
Technical Supervisor: Tamotsu Machida
Director: Yukihiro Shibamoto

Game Balance Adviser
Total Adviser: Kouji Kudou
Adviser: Masato Nakamura, Norio Matsuzaki, Junji Ogihara, Simura Yanagisawa, Jyou Makita, Kouji Kubota, Tetsuji Sugahara, Nobuyuki Ueda (SOLID), Setsuko Inagaki (SOLID)
Quality Management: Hiromi Masuda, Nishiki Sugi, Takeshi Fusano, Hideki Matsuoka, Miki Ito

Cast
Chuji: Hikaru Midorikawa
Epon: Mariko Suzuki
Oliems: Kouji Totani
Hom: Kazunari Tanaka
Fei: Jouji Yanami
Mary: Fu Suzuki
Ill: Hisao Egawa
Gren: Akira Kamiya
Doctor V: Banjou Ginga
Chaco: Rika Komatsu
Mufu: Masaharu Satou
Nork the Mysterious: Naoki Tatsuta
Emperor Udan: Yuusuke Numata
Mark the Devil: Shou Hayami
Narration: Bally Syardi, Michell G
Motion Actor: Yoshida Akemi, Pantomime School, Ryo Yabe, Sasuga Minami, Japan Action Club
Special Thanks: Michael Arias, Masahiro Onoguchi, Masataka Aochi, Motoko Hieda, Motoki Shinohara, Takayuki Haneda, Hirokazu Kizuka, Kenji Takemoto, Kiyomi Tanikawa, Shueisha Inc., Caramel Mama, DigiCube, Asatsu Inc., Jungle Factory, Mellow, Sasugagumi, K S, ADD, Robot, NTT Advertising Inc., SOLID Co. Ltd
Publicity: Kouichirou Sakamoto
Promotion: Hirohide Sugiura
Assistant: Hiromichi Baba
Exective Producer: Tomoyuki Takechi

Page last modified on September 20, 2015