Rockman X4 [Model SLPS-00902]

The Sony PlayStation Game by Capcom Co., Ltd.

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[CONSOLE] Sony PlayStation Game

Rockman X4 © 1997 Capcom Co., Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SLPS-00902

TRIVIA

Released on August 01, 1997 in Japan.

Re-Editions:
japan "Rockman X4 [Model SLPS-91106/7]" (PlayStation the Best for Family, 1998)
japan "Rockman X4 [Model SLPM-87315]" (PS one Books, 2003)

Export releases:
usa "Mega Man X4 [Model SLUS-00561]"

STAFF

Producer: Yoshinori Takenaka (Bamboo), Keiji Inafune
Planner: Mitsuru Endo, Koji Okohara (Ohko), Hiroyuki Yamato
Programmer: Tomohiro Akizuki, Hiroki Bandoh, Shuichiro Chiboshi, Yuji Hagiyama, Akihiro Kashimoto, Hisashi Kuramoto, Hideaki Motozuka
Object Design: Tsuyoshi Fujisawa, Yoshifumi Hattori (NWO Hattori), Hayato Kaji, Akihiro Notsu (Nottsu Man), Nobuyoshi Mihara, Kazunori Tazaki (Ikki Tazaki), Katsumi Toda, Obi Tomomi
Scroll Design: Reiko Kitaichi (Kita-One), Kentaroh Ono, J R, Akemi Shimokawa (Shimoyan), Natsue Ueda, Mayumi Yoshioka
Title Design: Satoshi Ukai (Ukabin)
Illustrations: Hideki, Masako Honma (Manashi), Hyper Mino, Haruki Suetsugu (Sensei), Toyozo
Music: Toshihiko Horiyama
Sound Effect: Atsushi Mori (More Rich)
Voice Actor: Wayne Doster, Jermy Felton, Charlie Fontana, Issei Futamata, Michelle Gazepis, Mark Hagan, Osamu Hosoi, Mari Maruta, Matthew Meersbergen, Takashi Nagasako, John O'Corner, Kazuo Oka, Ruth Shiraishi
Animation Staff (Xebec): Shingo Adachi, Hiromi Aoki, Miho Asano, Natsuyo Ban, Masaru Echigoya, Ryuji Fujita, Nobuyoshi Habara, Nobuo Horii, Kazuyo Ikeda, Yuriko Ikehara, Youko Ito, Yuko Kami, Shinzuko Kawabata, Masakazu Kawazoe, Masaki Kimura, Meijyu Maeda, Hideyuki Motohashi, Rieko Nakai, Ryoto Niino, Hisaaki Sakabe, Masahiro Satoh, Kanami Sekiguchi, Mitsuka Sekimoto, Shinji Takagi, Kaori Takahashi, Ayumi Tsukamoto, Minoru Ueta, Shinichi Yamaoka
Trans Arts: Chisato Asai, Tomohiro Baba, Saori Kibe, Hiroake Matsuzawa, Hiroki Sekito, Yukio Sugiyama, Haruhiko Tsumura, Takahiro Wada
Production AI: Nobuko Akutsu, Saori Ishibiki, Motoko Iwahashi, Fumie Kawai, Megumi Ogawa, Yukiko Ogawa, Fuyuki Sakanoue, Tomoko Takamura, Hachidai Takayama, Yoshimi Umino
Special Thanks: Norikazu Fujikawa, Takeshi Kawano, Kouji Nakajima, Shinichi Sato, Takuya Shiraiwa, Yoshihiro Sudou, Erik Suzuki, Tetsuya Tabuchi, Jun Takahashi, Ayumi Terada, Takayuki Umezu
Bandai: Takeshi Inoue, Katsuhiro Izumi
General Producer: Noritaka Funamizu
Executive Producer: Yoshiki Okamoto
Opening theme "Makenai Ai Ga Kitoaru" sung by: Yukie Nakama
Ending theme "One More Chance" sung by: Yukie Nakama

Page last modified on July 14, 2016