Pocket Monsters Stadium 2 [Model NUS-CP2J]

The Nintendo 64 Game by Nintendo Co., Ltd.

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo 64 Game

Pocket Monsters Stadium 2 © 1999 Nintendo.

TECHNICAL INFORMATION

Model NUS-CP2J

TRIVIA

Released on April 30, 1999 in Japan.

STAFF

Director: Takao Shimizu
Program Director: Yasunari Nishida
Art Director: Tatsuya Hishida
2D CG Director: Masanao Arimoto
3D CG Director: Shinya Takahashi
Mini‑Game Director: Makoto Wada
Battle Scene Programmer: Kenji Yamamoto
Effects Programmer: Yasuhiro Kawaguchi
Mini‑Game Programmers: Yuzuru Ogawa, Tsutomu Kaneshige, Shiro Mouri
Data Management Programmer: Shunsaku Kitamura
AI Programmer: Satoru Osako
GB System Programmer: Tomohiro Kawase
2D CG Designers: Tokihiko Toyoda, Makoto Tanaka, Shigefumi Hino, Yasushi Matsubara, Tomoaki Nakahara
3D CG Designers: Noriko Ikegawa, Junji Morii, Ryūji Kobayashi, Makoto Miyanaga
Pokémon Modeling Directors: Tsuyoshi Watanabe, Benimaru Itoh
Pokémon Modelers: Hitoshi Kobayashi, Toru Kurashige, Akira Yamazaki, Shizu Higashiyama, Takeshi Iizuka, Hajime Kuroyanagi, Tomoaki Imakuni, Kazuo Yazawa, Shinichi Yoshikawa, Mitsuteru Sato, Takemi Ichikawa, Atsuko Ujiie, Satomi Kokubo, Hikaru Jinguji, Hiroaki Ito, Ryuta Kusumi, Nachi Sugiyama, Yuichi Sawayama, Jungo Suzuki, Akira Matsumoto, Masaya Kano, Masato Nagashima, Ken Ikuji, Naotoshi Shike, Kazumi Nishino, Hiroshi Ishikawa, Tomomi Takeda, Hideki Ono, Shinya Ohata, Shigeo Kushida, Akiko Shibata, Akio Shibutani, Yukio Seike, Tomono Nishigori, Hiroyuki Fujiwara, Kei Hoshiba, Kenji Matsuura, Junpei Mizusaki, Mari Yamasaki, Hideo Yamato, Hiroaki Takenaka, Tomoyoshi Yamane, Shinya Sano
Battle Data Director: Yasuyuki Oyagi
Battle Data Designers: Kouji Doi, Takashi ouishi
Battle Sequence Director: Kimiharu Hyodo
Battle Sequence Designers: Naotaka Matsumoto, Seiji Ochiba
Sound Director: Masafumi Kawamura
Sound Programmers: Mitsuhiro Hikino, Hideaki Shimizu
Sound Composition: Hajimi Wakai, Kenta Nagata, Touru Minegishi
Voice of Pikachu: Ikue outani
Stadium Announcer: Ted Lewis
Recording Engineer: Questar Welsh (Real to Reel Recording Inc.)
Transfer Pak Staff: Kazuo Koshima, Yuji Kimijima, Kenichiro Ashida, Kazunori Koshiishi, Kouji Mitsunari
Technical Support: Takashi Sakuma, Yoshiyuki Tagawa, Koichi Koyasu, Satoshi Kikkawa, Shigefumi Kawase, Jun Yamazaki, Chiharu Ito, Hironobu Kakui, Hirohito Yoshimoto, Yoshinori Tanimoto, Tetsuya Sasaki, Shin Hasegawa, Yasuki Tawaraishi
Character Supervisor: Yoichi Kotabe
Original Game Design: Satoshi Tajiri
Original Characters: Ken Sugimori, Shigeki Morimoto, Motofumi Fujiwara, Atsuko Nishida
Advisors: Takenori Ohta, Junichi Masuda, Koji Nishino, Hiroyuki Jinnai
Special Thanks: Kenji Saiki, Katsuhito Yamauchi, Tadashi Inoue, Kensuke Tanabe, Keisuke Terasaki, Naruhisa Kawano, Yasuhiro Sakai, Atsushi Tejima, Wataru Yamaguchi, Yusuke Nakano, Masanori Sato, Michiyo Oshio, Hiroto Alexander, Kiyohiko Ando
Product Testing: Randy Shoemake, Kathy Huguenard
Testing: Super Mario Club
U.S. Coordination: Gail Tilden, Hiro Nakamura, Kenji Okubo
Progress Management: Kimiyoshi Fukui, Keizou Katou
Producers: Kenji Miki, Tsunekazu Ishihara, Satoru Iwata, Shigeru Miyamoto
Executive Producer: Hiroshi Yamauchi

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on March 01, 2016