Marvel Super Heroes [Model SLPS-00763]

The Sony PlayStation Game by Capcom Co., Ltd.

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Sony PlayStation Game

Marvel Super Heroes © 1997 Capcom Company, Limited.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SLPS-00763

TRIVIA

Marvel Super Heroes for PlayStation was released on September 25, 1997 in Japan.

Export releases:
usa "Marvel Super Heroes [Model SLUS-00257]"
europe "Marvel Super Heroes [Model SLES-00932]"

STAFF

Planner: Takeshi Tezuka, Tetsuya Iijima (T. Iijima), Tomichin8, Kiyosei Nishikawa (Kiyoshi Nishikawa), Kei Hiratou, Satoru Kimura
Programmer: Tarabar Hori (Tarabar-Black), Shingo Oi (Aoi–Peach), Manabu Kawase (Kaw–K·MARIchan), Makoto Kadono (Silver–Kadontz), Nobu–Sasami, Knishi–MadDogMc, Yoshihiro Kimura (Pon), Tsutomu Urago (DNA), Toshiyuki Furuko (Frk), Yama, Tomohiro Ueno (Ueno), Yoji Mikami (Youji)
Scroll Designers: Powerful Konomi, Miho Kobayashi (credited as Buppo), Kayoko Shibata, Daisuke Nakagawa, Ooie Yumiko (Yumiko), Takapon, Akiko Matsunaga, Satomi Ishii, R.K, Youichi Tanoue (T. Yoichi), M
Music Compose: Takayuki Iwai (Anarchy Takapon), Yuki Iwai (Wewe), Tatsuro Suzuki (Zuzuki Tatsuro–)
Sound Design: Picard Mij, Satoshi Ise (Ayano), Ryoji Yamamoto (Ryoji)
Voice Design: Hiroaki Kondou (New–X?)
Sound Produce: Arcade Sound Team

Object Designers
Thanos: Shinji Sakashita (Thing·Sakashita), Daisuke Kurita (D–Kurita), Takayuki Kosaka, Masako Sato (Masako·Satoh)
Dr. Doom: Satoru Yamashita (S·Yamashita), Ino, Seigo Kawakami (Seigo.Kawakami)
Wolverine: Akira Yasuda (Akiman)
Spider-Man: Arahijuf, Rumi Yamaguchi (Rumi?Yamaguchi), Tsunenori Shirahama (T·Shirahama)
Captain America: Masaaki Tanaka (Masaaki·Tanaka), Chimorin Shogun, Misako Yamamoto (Misako·Yamamoto)
Psylocke: Eri Nakamura (Eripyon·N)
Hulk: Makoto Ishii, K. Takechan, Miwa Sakaguchi (Miwa), Kanako Takami (Kanako·Takami)
Iron Man: Hiroaki Yoshino, Kiai Ryuken, Okagawa Yukikaze (Yukikaze), You Ten Nakano, Yutaka Maruno, Gepezou, Kenji Mimura, K. Tokunaga, Eizi Murabayashi (E·Murabayashi), Rika., Naoki Fukuda, Takep, Henoheno, Yuki
Magneto: Akemi Iwasaki
Shuma-Gorath: Masayo Tsujimoto (M·Tsujimoto), Jun Matsumura (Jun Matsumura 27), Shinya Miyamoto (Shinya·M), Kako, Masanori Kondo
Blackheart: Alien.Pole, Norihide Fujii (Fnyaco·F·Fnyao), Masaru Nishimura (Dway Nishimura), Oyabin
Juggernaut: Hiroaki Minobe, Rie Sato, Kazuko Kawanaka (Kazuko?Kawanaka)
Effect: Ntengm·Nakatani, Takafumi Sagata (Sagata), Furu Tanuki (Tanuki), Kimo Kimo

Voice Actors
Captain America: Cathal Dodd (Mr. Cal Dodd)
Wolverine: Cathal Dodd (Mr. Cal Dodd)
Blackheart: Jaimz Woolvet (Mr. Jeimz Woolvet)
Psylocke: Catherine Disher (Ms. Catherine Disher)
Shuma-Gorath: Frank Perry (Mr. Frank Perry)
Spider-Man: Patrick Chilvers (Mr. Patrick Chilvers)
Hulk: Andrew Jackson (Mr. Andrew Jackson)
Thanos: Andrew Jackson (Mr. Andrew Jackson)
Juggernaut: Rick Bennett (Mr. Rick Bennett)
Iron Man: Chris Britton (Mr. Chris Britton)
Announcer: Lorne Kennedy (Mr. Lome Kennedy)
Doctor Doom: Lorne Kennedy (Mr. Lome Kennedy)
Magneto: Lorne Kennedy (Mr. Lome Kennedy)

Special Thanks
USA Staff: Takuya Shiraiwa (Mr. Shiraiwa), Alex Jimenez, Eric Luther (Eric Luthr), Phillp Reed (Phil Reed)

Consumer Staff: Tatsuya Minami (Hyper Mickey), Kouji Oda, Tomohiko Saitoh, Kanekon, Masatsugu Shinohara, Akiko Nagashima (Ryutaro's Mama), Hideaki Katagiri, Toshio Kajino, Ryoji Yamamoto (Ryoji), Satoshi Ise, Hiroaki Kondou (X68k), Kouji Nakajima

SOURCES
Game's CD.

Page last modified on September 18, 2015