Di 4 Ci - Ji Qi Ren Dai Zhan [Model ES-1012]

The Famicom Game by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

第四次 机器人大战 © 19?? Waixing.

(Di 4 Ci - Ji Qi Ren Dai Zhan)

TECHNICAL INFORMATION

Game IS: ES-1012

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on November 28, 2013