Bust-A-Move [Model SLPS-01237]

The Sony PlayStation Game by Enix Corp.

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[CONSOLE] Sony PlayStation Game

Bust-A-Move © 1998 Enix Corp.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SLPS-01237

TRIVIA

Released on January 29, 1998 in Japan.

Export releases:
europe "Bust A Groove [Model SCES-01313]"
usa "Bust A Groove [Model SCUS-94263]"

STAFF

Metro
Producer: Tsunenari Yada
Direction & Planning: Noboru Shirasu
Graphics System Program: Takeshi Kanai
Game System Program: Satoshi Kijima
Program: Akihisa Nakamura, Mayumi Itoh
Program Help Man: Kenji Miyaoka
Modelling & Motion Design: Nagisa Tsuchiya (as Nagisa), Katsuhiro Nagae, Kei, Hideto Suzuki, Kenji Miki, Ito Chan
Opening Movie: Hideyuki Tanaka (Frame Graphics)
Ending Movie: Hideo Mao, Youji Yoshimura
Total Sound Design: Hiroshi Kobayashi
Extra Thanx: Toshi Mihashi, Yukiko Chiba, Gekidan Zonzon, Gekidan Engulf, Masayo Suzuki, Roy Ozaki
Narration: James Norwood
Character and Stage Design: Hideyuki Tanaka, Makiko Morioka
End Movies: Hideo Mao, Youji Yoshimura
Sound Design: Hiroshi Kobayashi

Avex Tracks
Producer: Yasuhiro Myochin
Executive Producer: Masato Max Matsuura
General Producer: Shinji Hayashi
Special Co‑ordination: Tom Yoda
Recorded At: Prime Mix Studio, On Air Azabu Studio, Low End Digital Studio, P+E Music Studio
Mixed At: Prime Mix Studio, BX Studio, On Air Azabu Studio
Musicians Co‑ordinator: Masayo Suzuki, Ayako Sato
Special Thanks: Akihiko Shimizu (Soytzer Music), Tatsundri Mori (Space Craft), Kiyoshi Yamazaki (Sony Music Stars), Ryo Nakajima (Shining Production), Hiromichi Kitazawa (Rouge), Akira Kitamura (Neko Oikara Management), Sachiko Narita (Five D), Kaori Kurosawa (Pearl Net), Atsuko Tsuko Tsukada (Febbraio E Mezzo), Yasuhito Nishimura (Lucky Come Come), Nobuhito Ikehata, Shigeo Maruyama (SCEI)

Enix
Enix Staff: Yoshinori Yamagishi, Yuuchi Kikumoto, Hiroki Fujimoto, YOusuke SaitOu, Yū Miyake, Yukihiro Shibuya, Naoki Ouishi, Shinji Wachi, Daisuke Kobayashi, Eriko Kobayashi, Hitoshi Suinou, Taichi Inuzuka, Takehiro AndOu, Hiroka Shibahara, Paul Handelman
Software Support: Teruhiko Hanawa, KenjirOu Kano, Noriko Nakanome
Technical Support: Hiroshi SatOu, Hideki Yoneyama
Test Players: Kiyoshi Koizumi, Shintarou Mikasa, Yoko Kagaya, Kazuhiro Nomura, Tomohiro Aso, Takahiko Kobayashi, Takeshi Tanaka, Kazuko Matsuda, KOuji Numata, Bin Kanazawa
Producer: Yasuhito Watanabe, Rie Narusawa
Exective Producer: Yukinobu Chida, Keiji Honda
Publisher: Yasuhiro Fukushima

Page last modified on October 01, 2015